Projekt

Kunder

 • Arkeologerna
 • Blekinge museum
 • Bohusläns museum
 • Båtdokgruppen
 • GRASCA – Graduate School in Contract Archaeology
 • Göteborgs universitet
 • Jönköpings läns museum
 • Kalmar läns museum
 • Kulturparken Småland
 • Linnéuniversitetet
 • Lunds universitet
 • Lysekils dykmuseum
 • Länsstyrelsen Skåne
 • Malmö Museer
 • Marinarkeologiska Sällskapet
 • Nordic Academic Press
 • Nordic Maritime Group
 • Norsk Maritimt Museum
 • Projektuppdrag
 • Restaurera
 • Riksantikvarieämbetet
 • Rotary
 • Serder – Serder Communication
 • shipwrecked.documentaries
 • Skånearkeologi
 • Studentlitteratur
 • Svensk dykerihistorisk förening
 • Svenska arkeologiska samfundet
 • Sydsvensk arkeologi
 • Vikingeskibsmuseet
 • Österlenarkeologi

Tjänster

Arkeologi & marinarkeologi

Visuell Arkeologi erbjuder hjälp när det kort varsel behövs personal vid arkeologiska projekt, oavsett om det gäller arkeologi på land eller under vatten eller om det gäller korta projekt eller långa. Visuell Arkeologi har erforderliga försäkringar samt aktivt ID06.

Arkeologi på land kan handla om allt från korta utredningar till större slutundersökningar. Med lång erfarenhet av de flesta tidsperioder och lämningstyper och kan Visuell Arkeologi snabbt hoppa in i de flesta projekt, och även genomföra fältdokumentation.

Marinarkeologi är ett av Visuell Arkeologis huvudområden. Med erfarenhet av bland annat submarina mesolitiska boplatsundersökningar samt undersökning och dokumentation av skeppsvrak från olika tider erbjuder Visuell Arkeologi hjälp vid behov. Visuell Arkeologi har dykutrustning för arbetsdykning samt A40-dykcertifikat och S30-dykledarcertifikat.

Dokumentation & visualisering

De två huvudsakliga dokumentationsmetoder som Visuell Arkeologi erbjuder är uppmätning och avritning samt fotogrammetri. Det finns fördelar såväl som nackdelar med respektive metod, vilken som väljs beror på förutsättningarna och önskat slutresultat.

Uppmätning och avritning är en traditionell dokumentationsmetod där objektet ritas skalenligt på ett millimeterpapper. Ritningen skannas och renritas digitalt, eller digitaliseras och georefereras i GIS-program och kan därefter visas i tryckta produkter eller i digitala kanaler.

Fotogrammetri är en dokumentationsmetod som nu har använts i några år. Markörer som mäts in med GPS placeras runt lämningen varefter foton tas från olika vinklar och olika avstånd. I 3D-program skapas en digital 3D-modell som kan visas i digitala kanaler eller exporteras som georefererat ortofoto, vilket därefter kan ritas av digitalt i GIS-program.

Grafisk form & illustration

Visuell Arkeologi erbjuder hjälp med grafisk produktion från manus till tryckt eller digital produkt. Detta inkluderar teknisk redigering, bildbehandling, bildframställning och grafisk formgivning såväl som kontakt med språkgranskare, översättare, förlag och tryckerier.

Grafisk formgivning handlar om att samla information såsom text, foto och ritningar, bearbeta den för att slutligen visualisera den i tryckt eller digital form. Det är viktigt att formgivningen skapar en helhet där läsaren enkelt kan tillgodogöra sig informationen.

Illustrationer som kartor, ritningar och teckningar behöver anpassas efter formen de ska visas i, det vill säga om de ska tryckas i rapporter och böcker eller visas digitalt på hemsidor eller i pdf:er. Det är viktigt att de gör tydliga, att framhäva viktig information och att tona ner bakgrundsinformation.

Info

Anders Gutehall – Visuell Arkeologi

Mina studier började med en gymnasieingenjörsexamen i maskinteknik och datavetenskap, och lärde därefter upp mig till teknisk illustratör. Efter några år började jag läsa arkeologi med inriktning på marinarkeologi och dokumentationsteknik, kompletterad med utbildningar inom grafisk form och produktion samt digital arkeologi. Jag har även A40-dykcertifikat, samt S30-dykledarcertifikat.

Jag inledde min yrkesbana i slutet av 80-talet som teknisk illustratör på konsultbasis åt företag inom industrisektorn. Mellan åren 1996 och 2015 var jag anställd som marinarkeolog, arkeolog och teknisk redaktör på olika museer i Sverige och Danmark. Under en period var jag även anställd som teknisk redaktör på ett bokförlag i Sverige. Information om min yrkesbakgrund finns på LinkedIn.

Sedan 2015 är jag konsult inom arkeologi och dokumentation, först med enskild firma under eget namn och från 2020 med aktiebolag under namnet Visuell Arkeologi Norden AB. Mina kunder är framför allt arkeologiska institutioner, museer, universitet och bokförlag, men jag är även öppen för projekt inom andra områden. Exempel på genomförda projekt finns under Projekt och på uppdragsgivare under Kunder.

Kontakt

Visuell Arkeologi

Anders Gutehall

+46 (0)706 69 68 67
anders@visuellarkeologi.se

 • Sketchfab
 • LinkedIn
 • Academia
 • Facebook
 • Instagram