Projekt

I oktober 2016 förundersökte Bohusläns museum en nyupptäckt fartygslämning i viken Korshamn, söder om Morups tånge i Falkenbergs kommun, Halland. Syftet var att få en uppfattning om dess storlek, bevarandegrad, konstruktion samt ålder och ett mindre provschakt grävdes tvärskepps. Fartygslämningen visade sig utgöra vraket efter ett klinkbyggt segelfartyg med en ursprunglig längd av 13–14 m. En dendrokronologisk analys visade att fartyget byggts av skandinaviskt virke någon gång efter år 1168.

Uppdrag

Jag anlitades för att delta i förundersökningen med ansvar för dokumentationen. Vrakets synliga delar fotograferades både med en handhållen DSLR-kamera och med en GoPro-kamera monterad på en kamerabom. I Photoscan skapades 3D-modeller av den i schaktet synliga skeppskonstruktionen samt det som var synligt av vraket ovan mark. Från 3D-modellerna exporterades ortofoton samt ett sektionfoto tvärskepps genom vraket. De konstruktionsdetaljer i schaktet som inte var synliga, men som kunde kännas under vattnet/sanden, mättes in för hand. Genom att kombinera denna inmätning med ortofotot samt sektionsfotot gjiorde plan-, sektions- och rekonstruktionsritningar.

Kund

Bohusläns museum

Länk

Blogg

På vrakäventyr i Halland. Bohusläns museum arkeologi.
Välkommen ombord ett 1100-talsskepp! Bohusläns museum arkeologi.
Korshamnsvraket daterat! Bohusläns museum arkeologi.

Rapport

von Arbin, Staffan. 2017. En tidigmedeltida fartygslämning vid Morups tånge. Arkeologisk förundersökning Morups socken, Falkenbergs kommun, Halland. Bohusläns museum rapport 2017:19.

Artikel

von Arbin, Staffan. 2017. Sandvandring blottlade skeppsvrak. Arvet till framtiden. Årsredogörelse från Kulturmiljöfunktionen 2016. Halmstad: Länsstyrelsen Halland.

3D-modell

Korshamnsvraket, Halland. Sketchfab.

3D-modell av provschaktet med delar av vraket synliga.

Ortofoto av provschaktet med delar av vraket synliga

Ortofoto av provschaktet med delar av vraket synliga.

Planritning över provschaktet med delar av vraket synliga

Planritning över provschaktet med delar av vraket synliga. Konstruktionsdetaljerna till vänster var dolda under vatten/sand och mättes in för hand.

Sektionsfoto tvärskepps genom vraket

Sektionsfoto tvärskepps genom vraket skapat från en 3D-modell. För tydlighetens skull har sektionen rätats upp.

Sektionsritning tvärskepps genom vraket

Sektionsritning tvärskepps genom vraket ritad utifrån sektionsfotot samt handinmätningen. För tydlighetens skull har sektionen rätats upp.

Rekonstruktionsritning tvärskepps genom vraket

Rekonstruktionsskiss tvärskepps genom vraket. Sektionsritningen ovan har duplicerats och spegelvänts för att skapa rekonstruktionen.