Upperuds sågverk

Fotogrammetri

Projekt

I april 2017 förundersökte Bohusläns museum sågverkslämningen RAÄ Skållerud 86 i Upperud i Melleruds kommun, Dalsland. Upperuds sågverk var en del av Upperuds bruk från dess start på 1660-talet, till avvecklingen 1960-talet. Förutom sågverkets långa drift och skriftligt belagda byggnadsfaser är miljön komplex då sågverket ligger inklämt mellan en valskvarn och ett tegelbruk, båda från sent 1800-tal.

Uppdrag

Mitt uppdrag var att dokumentera Upperuds sågverk med fotogrammetri. Sågverkslämningen och dess omgivning fotograferades med en handhållen DSLR-kamera och med en GoPro-kamera monterad på en kamerabom. I Photoscan skapades 3D-modeller från vilka ortofoton exporterades och georefererades i ArcGIS.

Kund

Bohusläns museum

Länk

Blogg

Upperuds bruk och den eviga kraften. Bohusläns museum arkeologi.

Rapport

Bergstrand, Thomas. 2017. Upperuds sågverk. Arkeologisk förundersökning Skållerud 86, Upperud 9:10, Hökeliden 1:11 Skålleruds socken, Melleruds kommun. Bohusläns museum rapport 2017:16.

3D-modell

Upperuds sågverk, Dalsland. Sketchfab.

3D-modell av sågverkets grundmurar.

Ortofoto av sågverkets grundmurar

Ortofoto av sågverkets grundmurar exporterat från 3D-modellen. I nedre vänstra hörnet syns ett rektangulärt stenfundament med en bevarad träkonstruktion till sågmekaniken.

3D-modell av sågverkets grundmurar, bryggdäckets stenfundament samt valskvarnens grundplatta.

Ortofoto av sågverket med omgivande lämningar

Ortofoto av sågverket med omgivande lämningar exporterat från 3D-modellen. Till vänster valskvarnens grundplatta, i mitten bryggdäckets stenfundament och till höger sågverkets grundmurar.