GRASCA

Grafisk form

Projekt

GRASCA (Graduate school in contract archaeology) är en företagsforskarskola för svensk uppdragsarkeologi på Linnéuniversitetet. Under åren 2015–2023 forskar nio doktorander om hur svensk uppdragsarkeologi kan finna nya marknader och utveckla sitt arbete med samhällsaktuella frågor. Forskarskola finansieras av KK-stiftelsen och Linnéuniversitetet i samarbete med Bohusläns Museum, Jamtli i Östersund, Kalmar läns museum/Museiarkeologi Sydost, Västarvet Studio Västsvensk Konservering samt Stiftelsen Kulturmiljövård.

Uppdrag

Våren 2015 fick jag uppdraget att formge forskarskolans logotyp och visitkort. Logotypen skulle bestå av namnet GRASCA och förmedla en känsla av framtid, samt fungera tillsammans med Linnéuniversitetets logga.

Kund

GRASCA, Linnéuniversitetet

Logotyp för GRASCA

Logotyp till GRASCA.

Logotyp för GRASCA

Visitkort till GRASCA. Till vänster för allmän användning och till höger för doktorander och anställda.