Riksäpplet

Grafisk form

Projekt

Sommaren 2017 gav Nordic Academic Press ut boken Riksäpplet. Arkeologiska perspektiv på ett bortglömt regalskepp skriven av Niklas Eriksson. Boken skrevs inom ramen för projektet Ships at War – Early Modern Maritime Battlefields in the Baltic vid Södertörns högskola, där bland annat de arkeologiska undersökningarna av skeppen Mars, Svärdet, Resande mannen och Gribshunden ingår. I boken diskuteras historiebruk och drivkrafter bakom studier av vraken efter stormaktstidens krigsfartyg. Genom att dokumentera det som finns kvar på botten och även efterforska, sammanställa och analysera de föremål som tidigare har bärgats visas att även vrak som fått en marginell roll i historieböckerna kan ha en stor arkeologisk potential. Med avstamp i vetenskapliga frågeställningar diskuteras skeppet som materiell kultur.

Boken ingår i serien Checkpoint som är Nordic Academic Press serie för sakkunniggranskade böcker. Detta sker i samarbete med Kriterium, en portal för granskning, publicering och spridning av högkvalitativa vetenskapliga böcker i linje med etablerade Open Access-principer. Kriterium är en certifiering som ska säkerställa och visa att en vetenskaplig bok genomgått en kontrollerad peer review-process enligt ett antal förutbestämda riktlinjer. Märkningen innebär att boken utöver att finnas som tryckt bok också ska finnas fritt digitalt tillgänglig, Open Access.

Uppdrag

Min del i bokproduktionen var layout av inlagan samt framställning av tryckoriginal.

Kund

Nordic Academic Press

Länk

Bok

Eriksson, Niklas. 2017. Riksäpplet. Arkeologiska perspektiv på ett bortglömt regalskepp. Nordic Academic Press.

Open access

Eriksson, Niklas. 2017. Riksäpplet. Arkeologiska perspektiv på ett bortglömt regalskepp. Nordic Academic Press.

Uppslag i boken <i>Riksäpplet. Arkeologiska perspektiv på ett bortglömt regalskepp</i> Uppslag i boken <i>Riksäpplet. Arkeologiska perspektiv på ett bortglömt regalskepp</i>

Uppslag i boken Riksäpplet. Arkeologiska perspektiv på ett bortglömt regalskepp.