E22-projekt Sölve–Stensnäs

Grafisk form | illustration

Projekt

Under 2011 genomfördes arkeologiska undersökningar i samband med byggnationen av E22:s nya sträckning mellan Sölve och Stensnäs i Sölvesborgs och Karlshamns kommuner. Inom projektet undersöktes åtta lokaler längs en ca 15 km lång sträcka utmed den numera utdikade sjön Vesan. Förutom att ha flyttat Blekinges kända mänskliga historia nära 2 000 år bakåt i tiden har projektet givit en rad historiska pusselbitar till hela södra östersjöområdet. Tusentals framgrävda föremål och fragment har både breddat och fördjupat kunskapen om de 450 generationer som levt och verkat i området under närmare 11 500 år. Rapportarbetet blev följaktligen ansenligt, och projektet har även lett till att det skrivits licentiatarbeten och doktorsavhandlingar om material från undersökningarna, vilket ytterligare bidrar till den arkeologiska forskningen, i Sverige såväl som internationellt.

E22-projektet är ett samarbete mellan Blekinge museum, Kalmar läns museum (nu Museiarkeologi Sydost), Kulturparken Småland/Smålands museum (nu Museiarkeologi Sydost), Riksantikvarieämbetet UV Syd (nu Arkeologerna) och Sydsvensk Arkeologi AB.

Uppdrag

Jag anlitades för teknisk redigering, bildbehandling, figurframställning, grafisk form och layout av inlaga och omslag samt framställning av tryckoriginal av rapporterna, samt viss figurberbetning till licentiatarbeten och doktorsavhandlingar.

Kund

Blekinge museum
Museiarkeologi Sydost
Arkeologerna
Sydsvensk Arkeologi

Länk

Undersökning

E22-projekt Sölve-Stensnäs. Blekinge museum.

Rapport

Henriksson, Mikael & Björk, Tony. 2015. Yta 7. Inom fastigheterna Norje 67:1, 4:10, 9:24, 6:35, 6:14, 10:19, 85:3, 10:27, 7:27, 70:1, 48:3, 86:1. Arkeologisk utredning, steg 2, 2011. Ysane socken, Sölvesborgs kommun i Blekinge län. Blekinge museum rapport 2014:7.

Ericson, Tyra & Henriksson, Mikael. 2015. Gustavstorpsvägen. Mellanneolitiska hyddor vid en kustnära våtmark. Särskild arkeologisk undersökning och arkeologisk förundersökning 2011. Mörrum socken, Karlshamns kommun i Blekinge län. Blekinge museum rapport 2014:8.

Björk, Tony, Henriksson, Mikael, Larsson, Fredrik, Persson, Carl, Rudebeck, Elisabeth & Åstrand, Johan. 2016. Lussabacken norr. Boplatslämningar från mesolitikum, neolitikum, bronsålder och järnålder. Särskild arkeologisk undersökning 2011. Ysane socken, Sölvesborgs kommun i Blekinge län. Blekinge museum rapport 2014:9.

Fendin, Titti, Ericson, Tyra & Persson, Carl. 2016. Norje Nordansund. Mesolitiska lägerplatser i ett skärgårdslandskap och boplatslämningar från yngre bronsålder–äldre järnålder. Särskild arkeologisk undersökning 2011. Ysane socken, Sölvesborgs kommun i Blekinge län. Blekinge museum rapport 2014:11.

Björk, Tony, Knarrström, Bo & Persson, Carl. 2015. Damm 6 och Bro 597. Boplatslämningar och en hydda från tidigmesolitikum. Särskild arkeologisk undersökning 2011 och arkeologisk förundersökning 2012. Blekinge museum rapport 2014:14.

Omslag och inlaga till Yta 7. Blekinge museum rapport 2014:7

Omslag och inlaga till Yta 7. Blekinge museum rapport 2014:7.

Omslag och inlaga till Gustavstorpsvägen. Mellanneolitiska hyddor vid en kustnära våtmark. Blekinge museum rapport 2014:8

Omslag och inlaga till Gustavstorpsvägen. Mellanneolitiska hyddor vid en kustnära våtmark. Blekinge museum rapport 2014:8.

Omslag och inlaga till Lussabacken norr. Boplatslämningar från mesolitikum, neolitikum, bronsålder och järnålder. Blekinge museum rapport 2014:9

Omslag och inlaga till Lussabacken norr. Boplatslämningar från mesolitikum, neolitikum, bronsålder och järnålder. Blekinge museum rapport 2014:9.

Omslag och inlaga till Norje Nordansund. Mesolitiska lägerplatser i ett skärgårdslandskap och boplatslämningar från yngre bronsålder–äldre järnålder. Blekinge museum rapport 2014:11

Omslag och inlaga till Norje Nordansund. Mesolitiska lägerplatser i ett skärgårdslandskap och boplatslämningar från yngre bronsålder–äldre järnålder. Blekinge museum rapport 2014:11.

Omslag och inlaga till Damm 6 och Bro 597. Boplatslämningar och en hydda från tidigmesolitikum. Blekinge museum rapport 2014:14

Omslag och inlaga till Damm 6 och Bro 597. Boplatslämningar och en hydda från tidigmesolitikum. Blekinge museum rapport 2014:14.