Claus Mortensen

Fotogrammetri

Projekt

Hösten 2015 renoverades ett korsvirkeshus från 1500-talet i kvarteret Claus Mortensen 34 i Malmö. Vid renoveringen frilades delar av byggnadskonstruktionen.

Uppdrag

Mitt uppdrag var att dokumentera den synliga delen av byggnadens ursprungliga konstruktion, vilket jag gjorde genom fotogrammetri. Invändigt handlade det om väggar som jag fotograferade med en handhållen DSLR-kamera. Fasaden visade sig svår att fotografera dels eftersom en annan byggnad var belägen på andra sidan av gränden några meter bort, och dels då det löpte ledningar och bjälkar mellan byggnaderna. Jag löste detta genom att fotografera med en GoPro-kamera monterad på en kameramast.

Länk

3D-modell

Claus Mortensen. Sketchfab.

3D-modell visande fasadens andra och tredje våning på Claus Mortensen 46.

3D-modell visande innerväggar på första våningen i Claus Mortensen 46.

3D-modell visande innerväggen i östra rummet, andra våningen i Claus Mortensen 46.

3D-modell visande innerväggen i västra rummet, andra våningen i Claus Mortensen 46.