Sillsalteriet på Lilla Aspholmen

Illustration | Fotogrammetri | Marinarkeologi

Projekt

Under november 2016 genomförde Bohusläns museum en arkeologisk undersökning av lämningarna efter ett sillsalteri/trankokeri (RAÄ Göteborg 367, manbyggnad och RAÄ Göteborg 440, marina lämningar) på Lilla Aspholmen i Göteborg. Utifrån arkivmaterial kan lämningarna sammankopplas med två enskilda skärgårdsverk som uppfördes på Lilla Aspholmen kring sekelskiftet 1800. Denna typ av fiskeförädlingsindustri tillkom tack vare en period med osedvanligt riklig tillgång på sill i Bohuslän, som varade från mitten av 1700-talet till och med några år in på det kommande seklet. Förädlingen bestod både i saltad sill som livsmedel, och som tranolja för bränsle, smörjmedel m.m.

Uppdrag

Mitt uppdrag var dels att delta i den marinarkeologiska undersökningen av de marina lämningarna och dels att dokumentera lämningarna efter manbyggnaden. Dokumentationen gjorde jag genom att fotografera lämningarna både före och efter rensning och med hjälp av fotogrammetri skapa 3D-modeller, vilka jag därefter exporterade som ortofoton. Då vi vid den marinarkeologisk undersökningen påträffade en stenkista tillhörande en långbrygga, gjorde jag även en uppmätning samt en rekonstruktionsskiss av densamma.

Kund

Bohusläns museum

Länk

Blogg

På husesyn hos mäster Gollcher. Bohusläns museum arkeologi.

Rapport

Bergstrand, Thomas. 2019. Sillsalteriet på Lilla Aspholmen. Arkeologisk undersökning. RAÄ Göteborg 367 och 440, Arendal 764:717, Göteborgs socken och kommun. Bohusläns museum rapport 2019:32.

3D-modell

Sillsalteriet på Lilla Aspholmen. Sketchfab.

3D-modell av manbyggnaden tillhörande sillsalteriet på Lilla Aspholmen efter rensning.

Ortofoto exporterat från 3D-modellen av manbyggnaden tillhörande sillsalteriet på Lilla Aspholmen efter rensning

Ortofoto exporterat från 3D-modellen av manbyggnaden tillhörande sillsalteriet på Lilla Aspholmen efter rensning.

3D-modell av manbyggnaden och tunnbindarverkstaden tillhörande sillsalteriet på Lilla Aspholmen före rensning.

Ortofoto exporterat från 3D-modellen av manbyggnaden tillhörande sillsalteriet på Lilla Aspholmen före rensning

Ortofoto exporterat från 3D-modellen av manbyggnaden tillhörande sillsalteriet på Lilla Aspholmen före rensning.

Rekonstruktionsskiss av stenkistan tillhörande långbryggan

Rekonstruktionsskiss av stenkistan tillhörande långbryggan.