shipwrecked documentaries

Grafisk form | Illustration

Projekt

shipwrecked documentaries drivs av marinarkeologen Edgar Wróblewski. Med shipwrecked documentaries vill han förmedla marinarkeologi genom dokumentärfilmer, vilka han främst publicerar på Instagram och YouTube (länkar nedan). Syftet med filmerna är inte att enbart visa upp lämningar och fynd, utan att framförallt visa hur marinarkeologer arbetar, vilken utrustning och vilka metoder de använder vid utgrävning såväl som vid dokumentation och analys. Han vill dessutom med sina filmer bjuda in tittarna till ett samtal om detta.

Uppdrag

Sommaren 2020 fick jag uppdraget att formge shipwrecked documentaries logotyp. Den skulle innehålla element som förknippas med skeppsvrak och med film. Logotypen skulle fungera på mörka såväl som ljusa bakgrunder och med eller utan namnet. De skulle även fungera på sociala medier och i hans filmer.

Kund

shipwrecked documentaries, Instagram
shipwrecked documentaries, YouTube

Logotyp för shipwrecked documentaries

Fyra logotyper till shipwrecked documentaries.