Medeltida stadsaristokrati

Grafisk form | illustration

Projekt

Våren 2020 spikade Kenth Hansen sin avhandling Medeltida stadsaristokrati. Världsligt frälse i de skånska landskapens städer vid Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet. I avhandlingen studeras aristokratins – frälsets, adelns – närvaro i medeltida städer i de skånska landskapen; i vilken utsträckning de präglade stadsmiljön ekonomiskt, politiskt och socialt. Speciellt fokuserar undersökningen på gränszonen mellan borgare och aristokrati. Avhandlingen målar upp en ny och förändrad bild av såväl det medeltida stadssamhället som det förflutna ståndssamhället jämfört med den traditionella synen.

Uppdrag

Mitt uppdrag var formgivning av inlaga och omslag, framställning av figurer, bildbehandling, textredigering, tryckerikontakt samt framställning av pdf:er för tryck och webb.

Kund

Kenth Hansen

Länk

Bok

Hansen, Kenth. 2020. Medeltida stadsaristokrati. Världsligt frälse i de skånska landskapens städer. Lunds universitet.

Open access

Hansen, Kenth. 2020. Medeltida stadsaristokrati. Världsligt frälse i de skånska landskapens städer. Lunds universitet.

Omslag till avhandlingen <i>Medeltida stadsaristokrati. Världsligt frälse i de skånska landskapens städer</i>

Omslag till avhandlingen Medeltida stadsaristokrati. Världsligt frälse i de skånska landskapens städer.

Uppslag i avhandlingen <i>Medeltida stadsaristokrati. Världsligt frälse i de skånska landskapens städer</i> Uppslag i avhandlingen <i>Medeltida stadsaristokrati. Världsligt frälse i de skånska landskapens städer</i>

Uppslag i avhandlingen Medeltida stadsaristokrati. Världsligt frälse i de skånska landskapens städer.