Projekt

Sommaren 2019 startade Arkeologerna, Statens historiska museer, en undersökning av Masthamnen i Göteborg i samband med Trafikverkets projekt Västlänken. Masthamnen byggdes ursprungligen på 1600-talet som en del av stadens försvar och innanför sjömuren skapades en liten hamnbassäng. Under 1700-talet utvecklades hamnbassängen till en enklare hamn för mindre rodd- och transportbåtar för att mellan 1731–33 och 1742–46 åter byggas om. I mitten av 1800-talet hade Masthamnen spelat ut sin roll och den fylldes igen. I samband med detta lät man uttjänta båtar och mindre fartyg fungera som utfyllning. Projektet pågår nu och hittills har nio vrak från mitten av 1600-tale till mitten av 1800-talet påträffats.

Uppdrag

Mitt uppdrag är dels att delta i den marinarkeologiska undersökningen av vraken och dels att dokumentera dem in situ genom fotogrammetri. 3D-modellerna exporteras även som ortofoto. I uppdraget ingår också att dokumentera och beskriva vrakens delar, dels för hand och dels digitalt i Rhino 3D. Jag har även skrivit ett blogginlägg om hur och varför vi använder fotogrammetri som dokumentationsmetod. Sedan 2022 är jag fält- och rapportansvaring för vraken i Masthamnen.

Kund

Arkeologerna, Statens historiska museer

Länk

Projektet

Båtvraken i Masthamnen. Arkeologerna, uppdrag.

Blogg

Dokumentation av skeppsvraken med fotogrammetri. Arkeologerna, blogg.

Artiklar

Gutehall, Anders. 2022. Masthamnen i Göteborg. Gjallarhornet 2–4/2021.

Gutehall, Anders. 2022. Vraken i kronans masthamn: Från fiskebåtar och fraktfartyg till utfyllnad. Under jorden i Göteborg. Arkeologi för Västlänken 2.

Gutehall, Anders. 2022. Att dokumentera ett vrak: Gamla träfartyg möter digital teknik. Under jorden i Göteborg. Arkeologi för Västlänken 2.

Gutehall, Anders. 2022. Vraken i kronans masthamn: Från fiskebåtar och fraktfartyg till underlag för utfyllnad. Marinarkeoligisk tidskrift 2022:2.

Gutehall, Anders. 2022. Dokumentation av vrak. En dokumentationsprocess skapad utifrån erfarenheter från Göteborg och Varberg. Marinarkeoligisk tidskrift 2022:3.

3D-modell av vrak 7 och 8 i Masthamnen, arbetsmodell.

Ortofoto exporterat från 3D-modellen av vrak 7 och 8

Ortofoto exporterat från 3D-modellen av vrak 7 och 8.