Projekt

Sommaren 2019 startade Arkeologerna, Statens historiska museer, en undersökning av Masthamnen i Göteborg i samband med Trafikverkets projekt Västlänken. Masthamnen byggdes ursprungligen på 1600-talet som en del av stadens försvar och innanför sjömuren skapades en liten hamnbassäng. Under 1700-talet utvecklades hamnbassängen till en enklare hamn för mindre rodd- och transportbåtar för att mellan 1731–33 och 1742–46 åter byggas om. I mitten av 1800-talet hade Masthamnen spelat ut sin roll och den fylldes igen. I samband med detta lät man uttjänta båtar och mindre fartyg fungera som utfyllning. Projektet pågår nu och hittills har nio vrak från mitten av 1600-tale till mitten av 1800-talet påträffats.

Uppdrag

Mitt uppdrag är dels att delta i den marinarkeologiska undersökningen av vraken och dels att dokumentera dem in situ genom fotogrammetri. 3D-modellerna exporteras även som ortofoto. I uppdraget ingår också att dokumentera och beskriva vrakens delar, dels för hand och dels digitalt i Rhino 3D. Jag har även skrivit ett blogginlägg om hur och varför vi använder fotogrammetri som dokumentationsmetod.

Kund

Arkeologerna, Statens historiska museer

Länk

Blogg

Dokumentation av skeppsvraken med fotogrammetri. Arkeologerna, blogg.

Projektet

Båtvraken i Masthamnen. Arkeologerna, uppdrag.

3D-modell av vrak 7 och 8 i Masthamnen, arbetsmodell.

Ortofoto exporterat från 3D-modellen av vrak 7 och 8

Ortofoto exporterat från 3D-modellen av vrak 7 och 8.