De små båtarna och den stora flykten

Grafisk form | Illustration

Projekt

Hösten 2020 gav Nordic Academic Press ut Mirja Arnshavs avhandling De små båtarna och den stora flykten: Arkeologi i spåren av andra världskrigets baltiska flyktbåtar. Under andra världskriget flydde fler än 30 000 människor från de ockuperade baltiska staterna över Östersjön till Sverige. Än idag finns de unika spåren av dessa dramatiska händelser kvar längs nästan hela den svenska ostkusten. Här hittar vi de mer eller mindre väl bevarade båtar som en gång möjliggjorde människors flykt.

I De små båtarna och den stora flykten får läsaren lära känna några av dessa båtar och följa deras vindlande öden från flykten fram till idag. I boken beskrivs hur flyktbåtarna, efter att de kommit till Sverige, befunnit sig i vitt skilda sammanhang men ändå aldrig helt kastat loss från sitt förflutna. Utifrån båtarnas materiella vittnesbörd och med stöd av berättelser, minnen och arkivuppgifter framkallas en verklighetsnära bild av andra världskriget som flyktingkatastrof och hur Sverige berördes av händelserna. Det blir även tydligt att båtarna är av fortsatt stor betydelse för att värna och bevara minnet av flykten.

Uppdrag

Min del i bokproduktionen var layout av inlagan, framställning av kartor samt tryckoriginal.

Kund

Nordic Academic Press

Länk

Bok

Arnshav, Mirja. 2020. De små båtarna och den stora flykten: Arkeologi i spåren av andra världskrigets baltiska flyktbåtar. Nordic Academic Press.

Open access

Arnshav, Mirja. 2020. De små båtarna och den stora flykten: Arkeologi i spåren av andra världskrigets baltiska flyktbåtar. DiVA.

Uppslag i boken <i>De små båtarna och den stora flykten: Arkeologi i spåren av andra världskrigets baltiska flyktbåtar</i> Uppslag i boken <i>De små båtarna och den stora flykten: Arkeologi i spåren av andra världskrigets baltiska flyktbåtar</i> Uppslag i boken <i>De små båtarna och den stora flykten: Arkeologi i spåren av andra världskrigets baltiska flyktbåtar</i>

Uppslag i boken De små båtarna och den stora flykten: Arkeologi i spåren av andra världskrigets baltiska flyktbåtar.